Kursbeskrivelser

Her finner du oversikt over alle kurstyper vi kan arrangere pr. dato inndelt etter fagområder. Ta kontakt på telefon eller e‑post for å melde din interesse!

En del av våre kurs får voksen­opp­læ­rings­til­skudd fra Studieforbundet næring og samfunn.

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Grunnleggende om skogbruk

Hogst og Skogsdrift

HMS og sikkerhet

Skogbrannkurs for entre­pre­nører og maskin­fø­rere – Nettkurs

Jakt, vilt og utmark

Skogbruksplan og GIS

Skogsertifisering og miljøhensyn

Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

Skogskjøtsel

Skogsveier

Økonomi og skogfond