Kursbeskrivelser

Her finner du oversikt over alle kurstyper vi kan arrangere pr. dato inndelt etter fagområder. Ta kontakt på telefon eller e‑post for å melde din interesse! 

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Grunnleggende om skogbruk

Hogst og Skogsdrift

HMS og sikkerhet

Skogbrannkurs for entre­pre­nører og maskin­fø­rere – Nettkurs

Jakt, vilt og utmark

Skogbruksplan og GIS

Skogsertifisering og miljøhensyn

Skogskjøtsel

Skogsveier

Økonomi og skogfond