Kursbeskrivelser

Her finner du oversikt over alle kurstyper vi kan arrangere pr. dato inndelt etter fagområder. Ta kontakt på telefon eller e‑post for å melde din interesse! 

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Grunnleggende om skogbruk

Hogst og Skogsdrift

HMS og sikkerhet

Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere Nettkurs

Jakt, vilt og utmark

Skogbruksplan og GIS

Skogsertifisering og miljøhensyn

Skogskjøtsel

Skogsveier

Økonomi og skogfond