Veivedlikehold – kursbeskrivelse

Kurset gir deltakerne innsikt i rasjonelt veivedlikeholdsarbeid, og kunnskap om organisering og gjennomføring av vedlikehold.

Å ivareta eiendommens investeringer i skogsbil- og traktorveinett er både nødvendig og samtidig lønnsomt.

Målgruppe

Kurset er beregnet på skogeiere, eiere av private veier og maskinførere som skal utføre eller har ansvar for vedlikehold av utmarksveier.

Emner for kurset

 • registrering av vedlikeholdsbehov
 • anleggsteknikk og vedlikeholdsmetoder
 • organisering av veivedlikeholdet
 • grunnleggende kunnskaper om veibygging
 • sommer- og vintervedlikehold
 • broer: inspeksjon-bæreevne-vedlikehold
 • budsjett og finansieringsmodeller for vedlikeholdet
 • veieiers ansvar
 • lover, regler og forsikring

Varighet og praktisk info

For gjennomgang av alle emnene kreves 7,510 timer. Ved ønske om befaringer og praktiske øvelser kreves 15 timer. Dette avtales nærmere. 

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.

 • Steinar Lyshaug

  Steinar er senior prosjektleder, og har fagansvaret for infrastruktur. Steinar kaller seg selv «prakademiker», og har lang fartstid i veifaget, både teoretisk og praktisk. Utover å brenne for skogbrukets blodårer (altså skogsveiene), har Steinar engasjert seg i skog og naturfare-tematikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skogbruksplanlegging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000