Veinormalene

En tømmer bil lastet med tømmer kjører på en skogsbilvei.
Tømmerbil på skogsbilvei. Foto: Haakon Braathen Fjeld

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelser er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav for landbruksveier. Byggebeskrivelsen med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet utføres. I håndboka defineres alle permanente landbruksveier godkjent for jord- og skogbruksformål.

Normaler for skogsbilveier

Håndbok

Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Håndboka kan lastes ned i PDF-format. 

Kravene til transportstandard har gjennom tiden ført til flere revisjoner. Siste revisjon er foretatt i august 2016. Det er også utarbeidet en kortversjon på 2 A5-sider.

Landbrukets veiklasser

Artikkel

Landbruksveier for bil og traktor er inndelt i 8 veiklasser i normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Valg av veiklasse skal bygge på en helhetsvurdering av økonomiske, miljømessige og driftstekniske forhold i veiens dekningsområde.

Grusvei gjennom en skog. Veien har grøfter.

Utvikling i veinormalenes standardkrav

Artikkel

Denne artikkelen gir en oversikt over hvordan standardene i veinormalene har utviklet seg fra 1964 og frem til i dag. 

Vegbygging på fuktig mark i Treschow Fritzøes skoger i 1964. Her ser vi to menn og en traktor i aktivitet ved det som på dette tidspunktet var fronten i vegprosjektet. Fotografiet viser hvordan man hadde lagt hogstavfall – småtrær og kvist – i det som skulle bli veglinja, for å gi bedre bæring for de massene vegen skulle bygges av. Disse massene ble skjøvet på plass ved hjelp av en David Brown-traktor med frontmontert skjær med bistand fra en mann med krafse.

Foto toppbilde: Haakon Braathen Fjeld