Vindfallhogst

Stormfellingene i slutten av november 2021 veltet enorme tømmervolum i deler av Sør-Norge. I tre filmer setter Skogkurs fokus på hvordan planlegge, prioritere og gjennomføre dette særdeles farefulle opprydningsarbeidet.

Vindfallhogst er så farlig at oppryddingen primært bør gjøres med hogstmaskiner. Av og til må rotvelter likevel kappes med motorsag fordi det er vanskelig å komme til. Da må skogsarbeidere med motorsag inn. Dette særs farlige arbeidet krever lang erfaring med motorsag og spesiell opplæring og kompetanse i vindfallhogst. 

1. Skogen har blåst ned, hva nå?
Store stormfellinger reiser en rekke spørsmål og utfordringer: Hvordan få oversikt over arealene og hvilke områder skal prioriteres ? Hva med samfunnsberedskapen og miljøstandarden?

2. Vindfallhogst med hogstmaskin
Hvordan gjennomføre sikker maskinell vindfallhogst med kun maskin eller med maskin i samarbeid med erfaren skogsarbeider med motorsag?
3. Vindfallhogst med motorsag
Filmen fokuserer på gode sikkerhetsrutiner og hvordan arbeidet gjennomføres for å redusere risiko. Lang erfaring og stor kompetanse er nødvendig.

Filmserien er laget av Skogkurs med økonomisk støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond, Landbrukets utvikingsfond og Velg Skog. Fra Skogkurs har Mikael Fønhus, Kjetil Røste, Bjørnar Sørbøen og Ole Bertil Reistad deltatt. Harald Øie fra Arbeidstilsynet, Anders Mörk og Martin Englund fra Skogforsk i Sverige har bidratt med faglige innspill.