Integrert plantevern

Integrert plantevern

– en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

  • Integrert plante­vern – kursbeskrivelse

Resyme integrert plantevern

Bruk av kjemiske plante­vern­midler i foryn­gel­ses­fasen.
Integrert plante­vern (IPV) er en helhetlig stra­tegi for å holde skade­gjø­rere under det nivået som gir økono­misk skade i en plante­kultur. Dette betyr at alle teknikker og metoder som kan
kombi­neres, skal vurderes for å oppnå ønsket resultat.

Last ned vårt resyme om inte­grert plantevern

bilde av truende arter med frøkapsler om sommeren

Rødhyll

Rødhyll (Sambucus race­mosa) er en frem­medart som er forvillet fra hager og parker, og som har blitt et stort problem for skog­for­yn­gelsen i stadig større deler av landet. Den er funnet
spredd i lavlandet i meste­parten av Sør-Norge. I Fremmedartslista 2018 vurderes rødhyll som svært høy økolo­gisk risiko.

Last ned vårt resyme om rødhyll