Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

to jegere i felt som tar ut involler av felt dyr

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens de var i live og behandlingen slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

Forsiden til standarden

Bransjestandard

  • Bransjestandard for felt­kon­troll av hjorte­vilt­kjøtt er entydig og klar, skal være lett forståelig for norske jegere og grunn­eiere og for resten av samfunnet.
  • Fordeling av ansvar og myndighet blir tydeliggjort.
  • Tillit, respekt og samar­beid mellom ulike aktører knyttet til hand­te­ring, kontroll og omset­ning av hjorte­vilt­kjøtt blir sikret.
  • Mattilsynet har vurdert denne stan­darden 17. juni 2022 og funnet den i tråd med regel­verket. Den er gjel­dende fra 01.07.2022.

Erklærings-blanketter for feltkontrollører

Erklærings-blan­ketter for felt­kon­trol­lører får du kjøpt i vår nett­bu­tikk. Hver pakke inne­holder 20 erklæ­rings-blan­ketter og 20 bunte­bånd i plastlomme. 

Viser erklæringsblankett

6 aktuelle filmer

Disse 6 videoene er en del av kurset Feltkontroll av hjorte­vilt­kjøtt utviklet av Skogkurs.

Spilleliste på YouTube 

Spilleliste på YouTube

Dokumenter

Følgende skjema kan lastes ned og benyttes av godkjente feltkontrollører:

Presentasjoner fra kurset: