skogsmaskiner i bratt terreng. Både hogstmasking og lassbærer bruker vektfordeling for stabilitet.

Hogst og skogsdrift

Bli kjent med fagteamet

Mikael Fønhus representerer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.

Ole Bertil Reistad

Ole Bertil er en av Skogkurs sine maskininstruktører – han holder RECO-kurs og kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere.

Ben Roger Dyrhaug

Ben Roger er en av Skogkurs sine maskininstruktører – han holder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere.

Temaartikler: Hogst og skogsdrift