skogeiere ute på befaring på felt. de har pad med skogbruksplan og ser utover feltet.

Grunnleggende om skogbruk

Bli kjent med fagteamet!

Even er prosjektleder, og jobber mest med skogsveier og naturfare. Even har ansvaret for å følge opp landets profesjonelle veiplanleggere og er selv veiplanlegger for Glommen-Mjøsen Skog. Even ønsker å jobbe med prosjekter som resulterer i gode praktiske løsninger for veiplanleggere, skogbruksledere og entreprenører.  

Torfinn Kringlebotn

Bjørn Helge Bjørnstad

Bjørn Helge har stålkontroll på det en skogeier trenger å vite om skatt og skogfond - og ikke minst oversikt over stadige endringer i regelverk og konsekvensene av disse

Bjørn Einar Rakstang