Hjortevilt – seminar 2022

foredragsholder seminar

Årets Hjorteviltseminar tok for seg aktuelle temaer innen forvaltning og jakt.

Hjortevilt 2022: Forvaltning – jakt – nettverksbygging

Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2022


Her kan du se presen­ta­sjo­nene fra Hjortevilt 2022.

Elgpåkjørsler på Nordlandsbanen i Rana kommune
Hjorteviltforvaltning i rand­sonen av Hardangervidda
Nytt fra Miljødirektoratet
Kvotefri jakt på hjortekalv
Hva med elgen i en stadig tettere skog
Hvordan påvirker jakt­ut­øvelsen kjøttkvaliteten
Elgforvaltning i rovvilt­om­råder i Alaska kontra Norge
Best mulig rådyrforvaltning
Forventninger til ny viltlov
På vei mot en ny viltlov
Hvordan skremme elgen vekk fra jernbanen

Webinarer 2021

Årets andre Hjorteviltwebinar ble avholdt 29. april. Tema på dette webi­naret var det kommende forbud mot blyam­mu­ni­sjon og jakt­stopp på økende arealer, og hvordan EU påvirker i Norge ved fore­drags­holder Knut Arne Gjems, NJFF, Nordisk Jegersamvirke og FACE.

Andre fore­draget var om jakt med løse­hunder stresser viltet? og om humane og eller vilt­venn­lige jakt­former. Foredragsholdere var Ted Karlsson, Allmogejakt og Dagh Bakka, Skogkurs  

Siste fore­draget omhandlet dyre­vel­ferd og hjorte­vilt­jakt, utvi­dede jakt­tider, jakt i brunst­tiden og bruk av løse hunder.  Foredragsholder var Erik Lund, Miljødirektoratet.

Vi har fått fore­dra­gene til Erik Lund og Ted og Dagh og legger de ut her:


Det første Hjorteviltwebinaret ble avholdt 18.februar 2021. Tema på denne samlingen var «Cwd på Hardangervidda, hvordan påvirker dette elg og hjort?» ved fore­drags­holder Bjørnar Ytrehus, Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Andre bolken gikk på bruk av termisk­kik­kert og sikte. Det første fore­daget som omhandlet termiske hjelpe­midler var «erfa­ringer med bruk av termiske sikte­midler under jakt på hjorte­vilt» ved fore­drags­holder Kristoffer Clausen, jeger og film­skaper. Til slutt var temaet «Kunstig lys og natt­op­tikk på jakt – hva er gjel­dende rett og hva blir frem­tiden?» ved fore­drags­holder Pål S. Jensen, Zenit advokater.

Tidligere seminarer
- presentasjoner

Her finner du nedlast­bare presen­ta­sjoner i PDF-format fra semi­na­rene Hjortevilt 2016 til Hjortevilt 2019.