Hjortevilt – seminar 2022

foredragsholder seminar

Årets Hjorteviltseminar tok for seg aktu­elle temaer innen forvalt­ning og jakt.

Hjortevilt 2022: Forvaltning – jakt – nettverksbyggingWebinarer 2021

Årets andre Hjorteviltwebinar ble avholdt 29. april. Tema på dette webi­naret var det kommende forbud mot blyam­mu­ni­sjon og jakt­stopp på økende arealer, og hvordan EU påvirker i Norge ved fore­drags­holder Knut Arne Gjems, NJFF, Nordisk Jegersamvirke og FACE.

Andre fore­draget var om jakt med løse­hunder stresser viltet? og om humane og eller vilt­venn­lige jakt­former. Foredragsholdere var Ted Karlsson, Allmogejakt og Dagh Bakka, Skogkurs  

Siste fore­draget omhandlet dyre­vel­ferd og hjorte­vilt­jakt, utvi­dede jakt­tider, jakt i brunst­tiden og bruk av løse hunder.  Foredragsholder var Erik Lund, Miljødirektoratet.

Vi har fått fore­dra­gene til Erik Lund og Ted og Dagh og legger de ut her:


Det første Hjorteviltwebinaret ble avholdt 18.februar 2021. Tema på denne samlingen var «Cwd på Hardangervidda, hvordan påvirker dette elg og hjort?» ved fore­drags­holder Bjørnar Ytrehus, Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Andre bolken gikk på bruk av termisk­kik­kert og sikte. Det første fore­daget som omhandlet termiske hjelpe­midler var «erfa­ringer med bruk av termiske sikte­midler under jakt på hjorte­vilt» ved fore­drags­holder Kristoffer Clausen, jeger og film­skaper. Til slutt var temaet «Kunstig lys og natt­op­tikk på jakt – hva er gjel­dende rett og hva blir frem­tiden?» ved fore­drags­holder Pål S. Jensen, Zenit advokater.

Tidligere seminarer
- presentasjoner

Her finner du nedlast­bare presen­ta­sjoner i PDF-format fra semi­na­rene Hjortevilt 2016 til Hjortevilt 2019.