Hjortevilt – seminar 2023

Forvaltning – jakt – nettverksbygging

Årets Hjorteviltseminar blir 29.30. mars, på Gardermoen, Scandic Oslo Airport. Meld deg på nå!

Tema 2023: Elgstammen i Norge, hva er status?
Program kommer.

Meld deg på før 12. februar for å få tilgang til rom gjennom påmelding.

Program

Onsdag 29. mars

11.00 Registrering   
11.30 Lunsj  
12.30 Fagprogram starter

 • Hva er status på elgstammen i Norge? (Erling Solberg, NINA)
 • Hva er helsestatus på hjorteviltet vårt? Og funn av Echinococcus canadensis på elg. Hva nå? (Rebecca Davidson, Veterinærinstituttet)
 • Hva er status på elgen i Sverige? Og betraktninger etter et år med vår jakt på rådyrbukk. (Fredrik Videmo, SLU)
 • Nytt fra Miljødirektoratet, (Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet) 
 • Elgbeitetaksering, kan vi sammenligning Äbin- og Solbraa modellen for beitetakst? (Barbara Zimmermann, Evenstad, Høgskolen i Innlandet)
 • Endring i skogbruket, lukket hogst, hvordan kan dette påvirke fortilgangen for elg? (Bjørn Einar Rakstang. Skogkurs)
 • Endringer i det utøvende skogbruket, hvordan påvirker dette elgen. Kondisjon og produksjon. (Christer Kalen, Naturvårdsverket)
 • Elgforvaltning på ville veger? (Jo Inge Breisjøberget, Statskog) 

19.00 Middag. Sosialt samvær 

Torsdag 30. mars

07.30 Frokost  
08.30 Fagprogram starter

 • Utbredelsen av Villsvin i Norge. Ferske resultater fra overvåkningsprosjektet til NINA. (John Odden, NINA)
 • Hvordan går arbeidet med ny viltlov? (Kristian Buan, LMD)
 • Nytt fra Naturdata, (Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik, Naturdata)
 • Ny undersøkelse av hvordan jegerne opplever vindkraftverk, (Barbara Zimmermann, Evenstad, Høgskolen i Innlandet)
 • Utfordringer med å drive viltmottak? (Per og Ida, Langdalen vilt) 
 • Informasjon fra Skogkurs. Nytt kurs i forvaltning av elg og hjort. (Dagh og Øyvind, Skogkurs)

12.00 Avslutning og lunsj


Presentasjoner fra Hjortevilt seminaret 2022

Her kan du se presentasjonene fra Hjortevilt 2022.

Elgpåkjørsler på Nordlandsbanen i Rana kommune
Hjorteviltforvaltning i randsonen av Hardangervidda
Nytt fra Miljødirektoratet
Kvotefri jakt på hjortekalv
Hva med elgen i en stadig tettere skog
Hvordan påvirker jaktutøvelsen kjøttkvaliteten
Elgforvaltning i rovviltområder i Alaska kontra Norge
Best mulig rådyrforvaltning
Forventninger til ny viltlov
På vei mot en ny viltlov
Hvordan skremme elgen vekk fra jernbanen

Webinarer 2021

Årets andre Hjorteviltwebinar ble avholdt 29. april. Tema på dette webinaret var det kommende forbud mot blyammunisjon og jaktstopp på økende arealer, og hvordan EU påvirker i Norge ved foredragsholder Knut Arne Gjems, NJFF, Nordisk Jegersamvirke og FACE.

Andre foredraget var om jakt med løsehunder stresser viltet? og om humane og eller viltvennlige jaktformer. Foredragsholdere var Ted Karlsson, Allmogejakt og Dagh Bakka, Skogkurs  

Siste foredraget omhandlet dyrevelferd og hjorteviltjakt, utvidede jakttider, jakt i brunsttiden og bruk av løse hunder.  Foredragsholder var Erik Lund, Miljødirektoratet.

Vi har fått foredragene til Erik Lund og Ted og Dagh og legger de ut her:


Det første Hjorteviltwebinaret ble avholdt 18.februar 2021. Tema på denne samlingen var Cwd på Hardangervidda, hvordan påvirker dette elg og hjort? ved foredragsholder Bjørnar Ytrehus, Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Andre bolken gikk på bruk av termiskkikkert og sikte. Det første foredaget som omhandlet termiske hjelpemidler var erfaringer med bruk av termiske siktemidler under jakt på hjortevilt ved foredragsholder Kristoffer Clausen, jeger og filmskaper. Til slutt var temaet Kunstig lys og nattoptikk på jakt – hva er gjeldende rett og hva blir fremtiden? ved foredragsholder Pål S. Jensen, Zenit advokater.

Tidligere seminarer
- presentasjoner