Motorsag

person med motorsag, kvister tømmer ute i felt.

Arbeid med motorsag er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Skogbruksnæringen har i lang tid drevet et systematisk skadeforebyggende arbeid. Med stadig nye motorsagbrukere er temaet fremdeles viktig og det forekommer årlig alvorlige ulykker. 


Planlagte kurs kurskalender

Bruk og vedlikehold av motorsag kursbeskrivelse

Dokumentert sikkerhetsopplæring for skognæringen


Riktig og sikker hogst med motorsag

Filmklipp som bidrar til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag – og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

  1. Sikkerhet og ansvar
  2. Verneutstyr
  3. Grunnleggende bruk av motorsag
  4. Felling
  5. Kvisting
  6. Kapping
  7. Nedtagning av fastfelt tre
  8. Vindfallhogst

Viser tegning av motorsag

Råd og vink om bruk av motorsag

I artikkelserien Motorsagskolen fra Magasinet SKOG er fire av Skogkurs sine instruktører sentrale med sin brede kompetanse og erfaring. De bidrar med en rekke gode råd og tips.

Motorsaga Stell og vedlikehold

Temabok – 42 sider

Boka fungerer fint som oppslag og veiledning når vedlikeholdet pågår, og kan med fordel ha sin plass i verkstedets bokhylle.

Hogst plan, metoder og arbeidsteknikk

Temabok – 70 sider

Tar for seg hogst med motorsag. Den er først og fremst skrevet med tanke på kursdeltakerne, men kan også være til nytte for dem som vil lese på egen hånd.

Safe use of chainsaw and its maintenance

«Safe use of chainsaw and its maintenance» er et kort sammendrag om sikker bruk av motorsag. Innholdet er hentet fra temaboka «Hogst – plan, metoder og teknikk», som er kursboken på tilsvarende kurs.

For engelskspråklige kursdeltakere som gjennomfører hogstkurset kan dette heftet være et nyttig sammendrag.

Motorsaga er et flott verktøy, men ved feil bruk er den også svært farlig. Vi snakker om motorsagas sikkerhetsanordninger, personlig verneutstyr, krav til kompetanse, rens og vedlikehold, sikker trefellling og kvisting med mer.