bilde av verneutstyr. hjelm med hørselværn og visir ligger oppå vernebukser.

HMS og dokumentert sikkerhetsopplæring

Bli kjent med fagteamet!

Mikael Fønhus representerer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.

Ben Roger Dyrhaug

Ben Roger er en av Skogkurs sine maskininstruktører – han holder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere.

Bjørn Helge Bjørnstad

Bjørn Helge Bjørnstad har god oversikt over kurs og dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag, ryddesag mm.

Instruktør Tore Jevnaker representerer Norsk Landbruksrådgivning i Skogbrukets HMS-utvalg.

Ole Bertil Reistad

Ole Bertil er en av Skogkurs sine maskininstruktører – han holder RECO-kurs og kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere.

Temaartikler: HMS og dokumentert sikkerhetsopplæring