Drift og vedlikehold

Traktor som skraper en skogsbilvei med en slepehøvel. Foto.
Slepehøvel. Foto: Håkon Bjerke

Kvaliteten på arbeidet ved bygging av veien er av stor betydning for å motstå slitasje fra klima og trafikk. Dette får man igjen med økt brukstid og mulighet for effektivt vedlikehold. Jevnlig vedlikehold sikrer en vei egnet til tiltenkt bruk til lavest mulig kostnad, mens manglende vedlikehold over tid vil medføre forfall og behov for kostbare tiltak for å få veien tilbake i brukenes stand.

Kort om veivedlikeholdet på skogsbilveier

Artikkel

Dersom veiens standard skal opprettholdes, må den vedlikeholdes. Uansett om du har en gammel eller ny vei, så må den ses etter og vedlikeholdes. Det er uten tvil billigere å drive jevnt vedlikehold, fremfor vedlikehold etter skippertaksmetoden.

Veivedlikehold

Skogkurs veileder 28 sider

I denne veilederen finner du informasjon om vedlikehold av skogsbilveier. Et planlagt vedlikehold holder veien i ønsket stand til en lavere kostnad enn å måtte drive etter skippertaksmetoden eller reparere. Endret bruk, et mer intenst skogbruk og et hardere klima medfører at veiene må holdes vedlike i større grad enn tidligere for å sikre forutsigbarhet, fleksibilitet og lønnsomhet. 

Skilting av landbruksveier

Skogkurs info 2 sider

Ettersom eierne av veien, etter veilovens § 54, er pliktige i å holde veien i stand og sørge for sikker ferdsel, er det noen ganger lurt, og andre ganger viktig, å gi brukerne informasjon.

Skilting regnes som et sikringstiltak i Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Husk at en vei uten bom eller presiserende skilt, regnes som åpen for allmenn ferdsel (lov om friluftslivet §§ 2 og 4).

Tining av stikkrenner

Artikkel

Overgangen mellom vinter og vår er sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

Bilde på toppen av siden: Slepehøvel. Foto: Håkon Bjerke.