Jeger med børse på ryggen. ser i en kikkert utover et jakgtfelt på fjellet.

Jakt, vilt og utmark

Bli kjent med fagteamet!

Øyvind Juliussen

Øyvind er utdannet forstkandidat fra NMBU Ås. Han er ansvarlig for jakt, vilt og utmark ved Skogkurs. Han har jobbet som skogbrukssjef og viltforvalter fra 2008-2020 med ansvar for fallviltgruppe og kommunalt fellingslag for store rovdyr.

Dagh er utdannet skog- og utmarkstekniker fra Evenstad og viltmäster fra Öster Malma. Han jobber med kursene feltkontroll av hjorteviltkjøtt, lokal foredling av hjorteviltkjøtt, jaktledelse, utmark som næring, ettersøk videregående, ettersøk av hjortevilt og GPS – hundepeil. Dagh har også jobbet mange år som utmarksforvalter.

Øystein Syversen

Øystein bidrar teknisk, administrativt og faglig på kurs, seminarer/webinarer og fagsamlinger. Han har bred erfaring fra fuglehundmiljøet og er både små- og storviltjeger.

Temaartikler: Jakt, vilt og utmark