Bedriftsøkonomi for entreprenører

Skogsmaskin i arbeid.
Skogsmaskin i arbeid. Foto: Mikael Fønhus

På dette området legger vi ut fagstoff beregnet på bedriftledere i skogsmaskinbransjen. Noe av fagstoffet er av eldre dato, men mye er nytt. For tiden holder vi på å utvikle et kursopplegg kalt «Bedriftsøkonomi for entreprenører. Noe av stoffet som utvikles i det prosjektet vil bli lagt hit etterhvert som det blir klart.

Kalkyle for timekostnad hogstmaskin

Et regne­verktøy for entre­pre­nører som vil kalk­u­lere time­kost­naden på en eller flere hogstmaskiner.

Kalkyle for timekostnad lassbærer

Et regne­verktøy for entre­pre­nører som vil kalk­u­lere time­kost­naden på en eller flere lassbærere.

Priskalkyle for prising av skogsdrift

Hvis du kjenner time­kost­naden for maski­nene dine, kan denne enkle kalkyla være en modell for å prise skogs­drif­tene dine.

Skjermbilde av priskalkulator

Etterkalkyle

Hvorfor etter­kalkyle?

  • Kontrollere om prisen var riktig satt
  • Ta lærdom (bygge kompetanse)
  • Sette riktig pris neste gang 

Skjermbilde av etterkalkyle

Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

Kalkulatorene tar for seg viktige kost­nads­dri­vere. De kan være en støtte i plan­leg­ging for å unngå kost­nader; – både på kort og lang sikt.

Visning av kostnadskalkulatoren på ulike enheter. illustrasjon

Bedriftsutvikling

Faktaark om bedrifts­ut­vik­ling for skog­bru­kets entrepenører.

Lassbærer som lesser tømmer. Foto.