Skogskjøtsel

Bli kjent med fagteamet!

Torfinn Kringlebotn

Bernt Bjørnstad

Bernt er utdannet forstkandidat fra NMBU Ås. Han jobber med skogskjøtsel på Skogkurs, med ekstra fokus på foryngelse og ungskog. Bernt har tidligere jobbet som skogbruksleder og skogkulturansvarlig i Glommen Mjøsen Skog SA (2016-2021), og har erfaring innen faglig rådgivning i det utøvende skogbruket. Ved siden av dette er Bernt gårdbruker og skogeier selv.

Bjørn Einar Rakstang

Anna Lena Albertsen

Temaartikler: Skogskjøtsel