Sikker i skogen

Se filmserien Sikker i skogen. Filmene viser risikoen for ulykker og og HMS-arbeid i praksis.

Arbeidet i skogen innebærer at vi håndterer store maskiner og til tider arbeider alene i krevende situasjoner. Dette innebærer en stor risiko. Med kunnskap og god rutiner, kan vi unngå mange mange unødvendige ulykker.

Filmene er basert på virkelige opplevelser fra maskinførere og andre i næringen.

1. Sikker i skogen - "skulle bare.."

Dette er en introduksjon til filmserien ”Sikker i skogen”. Filmen har som hensikt å øke oppmerksomheten i skogbruket om sikkerhet i ulike situasjoner og gi konkrete tips.

2. HMS i skogen

I denne videoen viser vi hva som er helt avgjørende for din og dine kollegaer: Din bevissthet til helse, miljø og sikkerhet og viktigheten av å ha gode rutiner.

3. Sikkerhet i hytta

Store maskiner og enorme krefter krever at man følger opp utstyret og er er obs på faresignal. I denne filmen tar vi for oss hva du bør tenke på som fører i ei skogsmaskin.

4. Fallende tre

Tre som faller er en fare i skogen, spesielt i forbindelse med skogsdrift. Denne filmen viser hvordan du kan håndtere en slik situasjon.

5. Alenearbeid i skogen

Mange arbeider alene i skogen. Dessverre skjer det ulykker. Denne filmen tar opp hvordan du og dine kollegaer kan forberede dere og forebygge krisesituasjoner.

6. Når ulykken har skjedd

Selv om vi forsøker å unngå ulykker, vet vi at det likevel kan skje. Hva gjør du i en ulykke?

7. Sikkerhetsavstand

Å holde avstand til maskiner i arbeid, er nøkkelen for deg og andres sikkerhet.

8. Berging

Denne filmen viser hvordan du unngår å kjøre deg fast med maskin i skogen og hvordan du gjennomfører en sikker redning hvis du likevel sitter fast.

Filmene er produsert av Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge, gjennom prosjektet ”Skogsjobb i gränsland”, et Interreg-prosjekt.
Det er finansiert av Europeiske regionale utviklingsfond i samarbeid med nasjonale aktører. Innspillingen er gjort våren/sommeren 2022, og produsert av Heurgren Film AB.