Veiplanlegging

Veiplanlegging. Foto: Martin Bråthen

Ved godkjenning av nybygging eller ombygging av landbruksveier kan kommunen sette vilkår om planleggerkompetanse, linjeføring, teknisk utforming, vedlikehold og miljømessig tilpasning av veien, samt vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien jf. Landbruksveiforskriftens § 33. Skogkurs har med bakgrunn i realkompetanse og gjennomført kurs, godkjent 40 profesjonelle veiplanleggere i landbruket. 

Generelt om veiplanlegging

Artikkel

Landbruksveier skal omsøkes og godkjennes før bygging og ombygging. Myndighetene har i denne forbindelse anledning til å sette krav om planleggingskompetanse. God planlegging og gjennomføring av nybygg og ombygging er nøkkelen til gode veiløsninger som hele skogbruket er avhengig av for å kunne sikre industrien råstoff, og holde skogsmaskin-entreprenører og transportører i aktivitet hele året. En veiplanlegger må evne å tenke helhetlig for å møte framtidas driftsteknikk og tømmertransport-logistikk. 

Mann som såt på en gjenngrodd vei. Han har en GPS mottaker på en stang og gjør innmålinger. Foto. nger

Veiplanleggeren

Artikkel

Veiplanleggeren vi omtaler i skogbruket er en person med spisskompetanse innenfor fagfeltet landbruksveier. Det er i dag ca. 40 veiplanleggere med godkjent planleggerkompetanse. Ikke alle har veiplanlegging som sitt daglige virke, men innehar kompetansen. Det ønskes at disse fagpersonene benyttes til planlegging og utarbeidelse av byggeplan for å sikre kvalitet i planleggings- og oppfølgingsfasen for landbruksveier. 

  • Even er prosjektleder, og jobber mest med skogsveier og naturfare. Even har ansvaret for å følge opp landets profesjonelle veiplanleggere og er selv veiplanlegger for Glommen-Mjøsen Skog. Even ønsker å jobbe med prosjekter som resulterer i gode praktiske løsninger for veiplanleggere, skogbruksledere og entreprenører.  

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjektleder, og har fagansvaret for infrastruktur. Steinar kaller seg selv «prakademiker», og har lang fartstid i veifaget, både teoretisk og praktisk. Utover å brenne for skogbrukets blodårer (altså skogsveiene), har Steinar engasjert seg i skog og naturfare-tematikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skogbruksplanlegging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000 

  • Martin Bråthen

    Martin er prosjektleder, og arbeider nesten utelukkende med faget skogsveier. Krav og formaliteter, organisering, veivedlikehold, økonomi, veiplanlegging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det administrative rundt kursene som omhandler skogsveier.