Veiplanleggere 

Veiplanleggeren vi omtaler i skogbruket er en person med spisskompetanse innenfor fagfeltet landbruksveier. Det er i dag ca. 40 veiplanleggere med godkjent planleggerkompetanse. Ikke alle har veiplanlegging som sitt daglige virke, men innehar kompetansen. Det ønskes at disse fagpersonene benyttes til planlegging og utarbeidelse av byggeplan for å sikre kvalitet i planleggings- og oppfølgingsfasen for landbruksveier. 

Hvordan bli veiplanlegger? 

Skogkurs gjen­nom­fører kurs etter fore­spørsel og ved tilstrek­kelig delta­ger­an­tall. Dersom du er inter­es­sert i å bli veiplan­legger, kan du kontakte Skogkurs slik at vi kan ta stil­ling til om et nytt kurs skal gjennomføres.