Veiplanleggere 

Veiplanleggeren vi omtaler i skogbruket er en person med spisskompetanse innenfor fagfeltet landbruksveier. Det er i dag ca. 40 veiplanleggere med godkjent planleggerkompetanse. Ikke alle har veiplanlegging som sitt daglige virke, men innehar kompetansen. Det ønskes at disse fagpersonene benyttes til planlegging og utarbeidelse av byggeplan for å sikre kvalitet i planleggings- og oppfølgingsfasen for landbruksveier. 

Hvordan bli veiplanlegger? 

Skogkurs gjennomfører kurs etter forespørsel og ved tilstrekkelig deltagerantall. Dersom du er interessert i å bli veiplanlegger, kan du kontakte Skogkurs slik at vi kan ta stilling til om et nytt kurs skal gjennomføres. 

Her finner du en oversikt over godkjente veiplanleggere etter landbruksdirektoratets føringer.