Naturlig foryngelse

Å lykkes med naturlig foryngelse krever at man planlegger hogst ut fra naturgitte forhold for frøtilgang og frøår. Dette varierer fra år til år, og kunnskap om blomstring, frøsetting og gode frøtrær er viktig. 

Podkast: Foryngelse av barskog

I denne episoden får du tips og triks til hvordan du kan få et godt resultat i din skog.

Planting og såing av furu

Skogkurs veileder 20 sider

Hvorfor kan kulturforyngelse av furu være et godt alternativ til naturlig foryngelse, og på hvilke marktyper det er aktuelt. Den beskriver også fordeler utover den rene volumproduksjonen.


Planting og såing av furu 

Blomstring og frøsetting 

Relativt varme somre gir grunnlag for blomsteranlegg, blomstring og frømodning. For gran faller blomstring og frømodning på samme år, men furu bruker to somre fra blomstring til frømodning. Furua har oftere blomstring enn grana, slik at den oftere «treffer» de gode frømodningsårene.  Tiden mellom hvert frøår varierer med treslag og voksested. 

Gode frøtrær 

Frøtrær bør ha symmetriske og dype kroner for å produsere mye kongler og være stabile mot vind. Et tre med stor og fin krone har gjerne et godt rotsystem. Nålefarge, kronelengde og konglemengde viser om trærne er gode frøprodusenter. Trærnes arvelige kvalitetsegenskaper bør være gode.

Spiring og etablering 

Spiring er avhengig av godt modent frø, men også av temperatur og fuktighet. Et godt spireleie må ha stabil tilgang på fuktighet. Det må derfor ikke være lenger enn 3–4 cm fra der frøet ligger, ned til godt omdannede humussjikt eller mineraljord som har god kapillær evne hvor røttene får stabil vanntilgang.

Foryngelseskontroll 

Ved kontrollen bør plantetallet telles opp innenfor sirkler på 50 m2 (radius 3,99 m). Slike sirkler må legges ut systematisk. Ofte bør en glissen eller ujevn naturlig foryngelse suppleres. For at feltet skal bli jevnt, er det viktig at suppleringsplantingen kommer før foryngelsen er blitt over 50 cm høy.