Skogbruksplan

Lauvinnblanding

En skogbruksplan inneholder en oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. Informasjonen presenteres i kart og utarbeides for de deler av eiendommen hvor det drives skogbruk. Skogbruksplanen kan bestå av flere produkter, blant annet råd om hvordan eiendommen bør drives etter en avveining mellom ulike hensyn. 

Skogbruksplanlegging og miljøregistrering skjer som regel samtidig, dette fordi man trenger grunnlagsdata fra skogressurskartleggingen for å finne livsmiljøer og avsette nøkkelbiotoper på eiendommen. 

Bruk av digital skogbruksplan – nettkurs

Kurset er en innføring i bruk av den digitale skogbruksplanen. I tillegg blir du kjent med de viktigste begrepene som brukes i skogbruket, samt at det gis en smakebit på hva skogen kan bety for deg rent økonomisk.

skjermbilde av skogbruksplan.

Kurs: Praktisk bruk av skogbruksplan

Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.
Kurset er tilrettelagt for 3–4 timer, og gjennomføres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skogbruksplan.
Diskusjon, erfaringsutveksling og avklarende spørsmål er sentrale deler i kurset.

Ta kontakt for ønsket kurs

Skogeier som aktiv forvalter (kurs)

Dette kurset har som mål å gjøre deg som deltaker til en mer aktiv forvalter av din skogeiendom.

Skogeier får veiledning.

Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

Last ned rapporten

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjektleder, og har fagansvaret for infrastruktur. Steinar kaller seg selv «prakademiker», og har lang fartstid i veifaget, både teoretisk og praktisk. Utover å brenne for skogbrukets blodårer (altså skogsveiene), har Steinar engasjert seg i skog og naturfare-tematikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skogbruksplanlegging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000