Utmark som næring

Mange landbrukseiendommer har potensiale for å øke utnyttelsen av sine utmarksressurser. Større omsetning av utmarksprodukter gjør landbrukseiendommen mere økonomisk robust. Å ta steget fra å være en råstoffleverandør til å bli en servicetilbyder kan være stort og vil for de fleste grunneiere kreve en kompetanseheving.

Heftet:
Utmark som næring

Dette kurs­heftet brukes i både nett­un­der­vis­ning og tradi­sjo­nelle kurs. Det kan også brukes til selv­stu­dium. Heftet er på 125 sider og har følgende hovedinndeling:

  • Jakt
  • Fiske
  • Bygdebaserte opple­velser
  • Økonomi

Forfattere er Dagh Bakka, Ole Erik Elsrud, Andreas Helbæk Jr., Martin Bråthen, Nina Ree-Lindstad

Heftet: utmark som næring