Ettersøk

hund som bjeffer mot elg som ligger i lyngen.

Det er viktig at jakten utøves på en slik måte at farene for skadeskytning og behovet for ettersøk er minst mulig.  Er uhellet først ute så må det legges arbeid i et grundig og forsvarlig ettersøk.  Det samme gjelder ved påkjørsler av vilt.

Det finnes ingen snar­veier for å bli en dyktig etter­søk­s­jeger. Både hund og fører må være spesielt inter­es­sert i faget og etter hvert få tilegnet seg mye praksis. En bra start kan være å delta på kurs med erfarne kurs­hol­dere. Det er å håpe at arbeidet med opplæ­ring av etter­søk­s­je­gere vil forkorte en del lidelser ved at elg, hjort og rådyr som blir skadet under jakt og i trafikken, blir funnet og om nødvendig avlivet.

Heftet:
Ettersøk – av skadet hjortevilt

Det ble også laget et faghefte til bruk under kurset «Ettersøk videre­gå­ende». Det er skrevet utfyl­lende og dekkende for de viktigste forhold og kan derfor også brukes i annen opplæ­rings­sam­men­heng og til selvstudium. 

Forfattere av heftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe med viktige bidrag fra Ole Randin, Hans Petter og Carl Randin Klokkerengen, Lars Mikkelsen, Arve Aarhus, Finn Olav Myhren, Christian Vole og Knut J. Herland.

Miniatyr av hefte