Villsvin

Det er et ønske om en sterk reduksjon av villsvinbestand, men det viktig at vi har fokus på dyrevelferd for villsvin på lik linje som vi har for annet vilt.

Skogkurs har på bestil­ling fra Villsvinprosjektet laget et tema­hefte, og et kurs i «jakt på vill­svin». Kurset vil gi grunn­leg­gende infor­ma­sjon om vill­svin, og jakt på villsvin.

Heftet:
Jakt på villsvin

I dette kurs­heftet er det samlet mye nyttig kunn­skap om jakt på vill­svin over­ført til norske forhold.

Tema:

  • Biologi
  • Utredelseorganisering og samarbeid
  • Adferd og avskyting
  • Observasjon av vill­svin; hva nå?
  • Jakt på villsvin
  • Regler og bestemmelser
  • Teknisk hjelpe­midler
  • Ivaretagelse av viltet

Heftet er laget på bestil­ling av Villsvinprosjektet.

Podcast: Lær mer om villsvin i Skogkurs podden

I podkasten tar Bjørn Toverud, Pål Sindre Svae, Dagh Bakka og Øyvind Juliussen oss gjennom dagens tema: jakt på villsvin.

Villsvin har fått mye medie­opp­merk­somhet i det siste. Det er en poli­tisk målset­ting om å ha minst mulig vill­svin på et minst mulig område i Norge.

Hvordan går en fram fra det å obser­vere spor og spor­tegn fra vill­svin til det å få til en vellykket jakt på vill­svin? Kan vi skyte vill­svin som bifangst under elgjakta?