Lønnsomhet av tiltak

Viser skogeier og ansatt med ryddesag

Her finner du oversikt over artikler, hjelpemidler og verktøy over ulike tiltak og deres lønnsomhet i din skog. For å sikre god lønnsomhet på sikt, og utnytte ressursene effektivt kan det lønne seg og utføre ulike tiltak for forbedringer i skogen. 

Produktivitets og kostnadskalkulator

«Produktivitets- og kost­nads­kalk­u­la­toren» er ment som en støtte i produksjonsplanleggingen.

Last ned kalkulatoren

Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

Kalkulatorene tar for seg viktige kost­nads­dri­vere. De kan være en støtte i plan­leg­ging for å unngå kost­nader; – både på kort og lang sikt.

Skogkulturkalkulator

Kalkulatorene tar for seg viktige kost­nads­dri­vere. De kan være en støtte i plan­leg­ging for å unngå kost­nader; – både på kort og lang sikt.

Skogkulturkalkulatoren

Skogkulturkalkulator for kapitalskog

Tap ved tidlig hogst

Skogkurs resyme – 4 sider

Den eldste delen av skog­rei­sings­skogen på Vestlandet og nord­over begynner å bli hogstmo- den, spesielt på de beste boni­te­tene. Det står ofte store tømmer­volum pr. areal­enhet lenge før hogst­mo­denhet, og det kan være fris­tende å reali­sere denne trekapitalen. 

Men volum- og verdi­til­veksten er ganske høy, og hvis hogsten skjer for tidlig, vil skog­ei­eren og samfunnet kunne gå glipp av store fram­ti­dige verdier.