Skogsbilvei med tømmerbil fyllt med tømmer.

Skogsveier

Bli kjent med fagteamet

Steinar Lyshaug

Steinar er senior prosjektleder, og har fagansvaret for infrastruktur. Steinar kaller seg selv «prakademiker», og har lang fartstid i veifaget, både teoretisk og praktisk. Utover å brenne for skogbrukets blodårer (altså skogsveiene), har Steinar engasjert seg i skog og naturfare-tematikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skogbruksplanlegging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000 

Martin Bråthen

Martin er prosjektleder, og arbeider nesten utelukkende med faget skogsveier. Krav og formaliteter, organisering, veivedlikehold, økonomi, veiplanlegging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det administrative rundt kursene som omhandler skogsveier. 

Even er prosjektleder, og jobber mest med skogsveier og naturfare. Even har ansvaret for å følge opp landets profesjonelle veiplanleggere og er selv veiplanlegger for Glommen-Mjøsen Skog. Even ønsker å jobbe med prosjekter som resulterer i gode praktiske løsninger for veiplanleggere, skogbruksledere og entreprenører.  

Temaartikler: Skogsveier