Riktig og sikker hogst med motorsag

Mann i verneutstyr har begynt arbeidet med å felle et tre.

Omfatter åtte filmklipp som skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag – og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

Filmene kvalifiserer ikke til dokumentert sikkerhetsopplæring. Dokumentert sikkerhetsopplæring krever individuell veiledning av instruktør ute i skogen. Filmklippene gir kun en veiledning for å bidra til færre ulykker.


Filmklippene tar opp følgende emner og du finner dem her:

1. Sikkerhet og ansvar
Denne filmen tar for seg forskrifter og regler ved bruk av motorsag. Dokumentert sikkerhetsopplæring står sentralt i arbeidet med å redusere antall skader ved bruk av motorsag.

2. Verneutstyr
Filmen fokuserer på motorsagas verneinnretninger og personlig verneutstyr.
3 Grunnleggende bruk av motorsag
Hvordan starte og holde saga på en sikker måte.
4. Felling
Filmen tar for seg prinsipper og metoder for planlegging og gjennomføring av felling.
5. Kvisting
Hvordan redusere belastning på rygg og kropp? Med 6-sonemetoden legges grunnlaget for en sikker handtering av saga under kvisting.
6. Kapping
Finn ut hvor det er trykk eller strekk i stammen og lær prinsippene for trygg kapping.
7. Nedtagning av fastfelt tre
Hva er faremomentene hvis du feller et tre fast i et annet – og hvordan kan du ta det ned på en sikker måte?
8. Vindfallhogst
Opprydding etter vindfall skjer med hogstmaskiner, noen ganger i samarbeid med motorsagbruker. Vindfallhogst med motorsag krever lang erfaring og spesiell utdanning.

Etter de kraftige vindfellingene november 2021 har Skogkurs produsert tre nye filmer om temaet.

Denne filmserien er laget av Skogkurs på oppdrag for Skogbrukets HMS-utvalg - med økonomisk støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond.