Bruk og vedlikehold av motorsag 15 timer kursbeskrivelse

instruktør som feller tre i felt. nærbilde av arbeidsstilling og motorsag .

Dokumentert sikkerhetsopplæring 15 timer fordelt på to dager. 

Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag. Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. 

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruk/skogbruk og ansatte innen e‑verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

  • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
  • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
  • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
  • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
  • Sikker kapping av trestammer.
  • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurset gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 56 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og verneutstyr. 
Aldersgrense for kurset er 15 år.