tiur spaserende med tre røyer på bakken.

Skogsertifisering og miljøhensyn

Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

Anna Lena Albertsen

Temaartikler: Skogsertifisering og miljøhensyn