MiS med NiN – kurs for feltkartleggere – påmeldingsfrist 25.05

Viser registrering av data i felt. en person bruker en pad for å registrere data.

Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og regist­rere livs­mil­jøer i skog (MiS-kart­legge). 

  • Del 1 er nett­ba­sert, og gjen­nom­føres i eget tempo av den enkelte deltaker. 
  • Del 2 er på Honne Hotell og Konferansesenter 30.–31. mai.

Miljøregistrering i skog (MiS) er skog­bru­kets metode for regist­re­ring av livs­mil­jøer i skog. Kurset gir en innfø­ring i NiN (Natur i Norge), med vekt på det som er rele­vant for skog, og NiN som en del av meto­dikken i MiS. Demonstrasjoner og øvelser i felt utgjøre en viktig del av kurset. Formålet er at delta­kere etter endt kurs skal være i stand til å kart­legge MiS-livs­mil­jøer etter NiN.

Kursholdere fra Landbruksdirektoratet, Naturhistorisk museum (UiO) og Skogkurs.

Les mer om Miljøregistrering i skog (MiS) på Kunnskapsskogen

Publisert
Kategorisert som Nyheter