Ungskogpleie – se opptaket fra webinaret!

Webinaret ble avholdt tirsdag 10. mai.

Vi vet veldig godt at gjen­nom­ført ungskog­pleie er det viktigste tiltaket for å forme fram­ti­dens kvali­tets­tømmer og verdi­pro­duk­sjon. Det er jo nettopp dette som gir god lønn­somhet for skogeier. 

Innledere og temaer

  • Aksel Granhus, forsk­nings­sjef NIBIO |  Hva betyr ungskog­pleie for skog­bruket i klimasammenheng?
  • Anne Guri Kløvstad, skog­kul­tur­an­svarlig Glommen Mjøsen Skog | Hva gjør nærings­ak­tø­rene for å heve ungskog­pleie­ak­ti­vi­teten? Hva betyr ungskog­pleie for Glommen Mjøsen Skog sitt lang­sik­tige bærekraftsarbeid?

Håvard Midtskogen, instruktør Skogkurs, ble dess­verre forhindret fra å delta på webi­naret. Hans fore­drag om lønn­somhet ved ungskog­pleie er filmet i etterkant: | 

Publisert
Kategorisert som Nyheter