Seminar Jakt som næring

Etterspørselen etter aktivitetsferier, opplevelser og lokalmat har økt gjennom mange år. Dermed har det oppstått et mulighetsrom for flere aktører med interesser i norsk utmark, til næringsutvikling knyttet til jakt og jaktopplevelser. 

Som et ledd i oppføl­gingen av hand­lings­planen for nærings­ut­vik­ling basert på høst­bare vilt­res­surser, arran­gerer Innovasjon Norge og Skogkurs et seminar om jakt og jakt­opp­le­velser som næring. 

Hovedtemaer for semi­naret er jakt og jakt­opp­le­velser og vilt­kjøtt på taller­kenen.
I tillegg til inspi­re­rende fore­drag vil det presen­teres gode eksempler og caser fra både jakt­guider, jakt­grün­dere og restau­ranter med viltfokus.

  • Seminaret arran­geres i samar­beid med Innovasjon Norge
  • 14 ‑15 juni på Honne Hotell og konferansesenter. 
Publisert
Kategorisert som Nyheter