Veivedlikeholdskurs i Glåmdalen 29. juni

Veiskrape
Veiskrape

Et godt vedlikeholdt veinett er avgjørende for å tilgjengeliggjøre arealene, sikre god skogforvaltning og tømmer til industrien hele året. Veieier er ansvarlig for å holde sin vei i brukenes stand.

Ved et aktivt og jevnlig vedli­ke­hold sikres tilkomst til eien­dommen, men hvordan bør egentlig veien vedli­ke­holdes og hvordan påvirkes økono­mien? Skogkurs ved Martin Bråthen vil holde kurset og gå igjennom følgende temaer:

  • Lover og regler
  • Ansvar
  • Hvordan er veitil­standen og hva inne­bærer tilstand for bruk?
  • Hvorfor vedli­ke­hold
  • Sommervedlikehold
  • Vintervedlikehold
  • Hvordan vedli­ke­holde ulike utgangspunkt
  • Legge en vedlikeholdsstrategi
  • Organisering
  • Finansiering og kostnader

Arrangementet og lunsj er GRATIS, og blir finan­siert fra offent­lige veipå­dri­ver­midler i Glåmdalen.
Målgruppen er alle inter­es­serte i fra kommu­nene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes og Våler.

Hvor: Grue kommune – Skaslien Gjestgiveri (Solørvegen 1127, 2260 Kirkenær).

Når: 29.06.22 kl. 09:00–15:00

Publisert
Kategorisert som Nyheter