Tining av stikkrenner

Bil med henger som står på en skogsbilveg. På hengeren står et tineapperat. En mann står i grøfta og jobber med å tine opp en stikkrenne. Foto. står et
Tining av stikkrenne. Foto: Johannes Enersen, Allmenningsdrift Romerike SA

Overgangen mellom vinter og vår er sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner. 

Vær og temperaturforhold er ikke enkle å styre og man kan oppleve at ei stikkrenne som er åpnet fryser igjen, eller at man kommer for seint slik at vannet er demmet opp og står og presser imot veien. En hovedregel kan være å tine stikkrennene når vannmengden er stigende, men før «flommen» er et faktum. 

Det er spesielt stikkrenner som leder bekker igjennom veien eller stikkrenner som erfaringsmessig tar unna mye vann i snøsmeltinga som må prioriteres først. 

For å lette tinearbeid i fremtiden bør viktige stikkrenner installeres med en tineslange eller varmekabel som kan kobles til strøm. Stikkrennene bør i det minste merkes slik at de er lette å finne igjen. 

Stikkrennetining regnes ikke som vintervedlikehold, men et tiltak for å hindre flomskader på våren. Derfor er det mulig og lurt å benytte skogfond til å dekke eget arbeid eller innleid hjelp med stikkrennetingen. 

Stikkrennetining regnes ikke som vintervedlikehold, men et tiltak for å hindre flomskader på våren.

Er du klar over at du kan bruke skogfond til å dekke eget arbeid eller innleid hjelp med stikkrennetingen?

Mann som stikker en slange ned i et tinerør. På veien står en bil med dampstreamer på henger. Tegning
Utstyret som trengs er en dampsteamer med slanger og tinerør eller et strømaggregat ved bruk av varmekabler. Tegning av Einar Sigstad