Råd og vink om bruk av motorsag

Viser tegning av motorsag

I artik­kel­se­rien Motorsagskolen fra Magasinet SKOG er fire av Skogkurs sine instruk­tører sentrale med sin brede kompe­tanse og erfa­ring. De bidrar med en rekke gode råd og tips. Journalist Roar Ree Kirkevold har skrevet artik­lene og tatt bildene.

Artiklene er delt opp etter tema i pdf-format lenger ned på denne siden. Husk at det er nødvendig med med prak­tiske øvelser under kyndig veiled­ning for å bli en trygg motor­sag­bruker, sjekk derfor om det er kurs tilgjen­gelig i din nærhet.