Veiorganisering – kursbeskrivelse

Eier du en skogsvei sammen med andre? Da har dere et veilag etter veglova. Dette medfører en rekke plikter og forventninger. Dette kurset har til formål å informere veilag hvilke plikter og ansvar de har. Hvilke organisasjonsformer som er aktuelle og hvordan bli registrert.

Målgruppe 

Skogeiere med eierskap i vei. Dette kurset settes i første rekke opp i samarbeid med kommunen for å sikre at alle veilaga i kommunen får muligheten til å delta. Ønsker ditt veilag rådgivning eller et spesialtilpasset kurs kan dette bestilles. Ta kontakt. 

Kursinnhold   

 • Kort om lovverket
 • Ansvar og sikkerhet
 • Organisering
  - Tingsrettslig sameie
  - Samvirkeforetak
  - Andre: AS, Jordskifte, uregistrert m.m. 
 • Registrering
 • Drift
 • Økonomi
  - Kostnadsfordeling
  - Inntekter
  - Skogfond
  - Tilskudd

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen.. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.