Norsk PEFC Skogstandard – feltdag

Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen
Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen

Målgruppe

Feltdagen/-kurset er spesielt tilrette­lagt for skog­eiere som ønsker en utdy­pende, prak­tisk innfø­ring utvalgte krav­punkt i Norsk PEFC Skogstandard og bære­kraftig skog­bruk i praksis.

Det er en fordel at delta­kerne har gjen­nom­ført enten nett­kurset eller kurs med instruktør i Norsk PEFC Skogstandard.

Emner for feltdagen

På felt­dagen får delta­kerne utdy­pende kunn­skap om utvalgte krav­punkt i Norsk PEFC Skogstandard. Det vil være fokus på aktu­elle problem­stil­linger og skog­tiltak ved drift og forvalt­ning av en skog­ei­endom ut fra lokale forhold.

Varighet og praktisk info

Feltdagen/kurset vil foregå som befa­ring på en skog­ei­endom (normalt 4 timer), hvor utvalgte krav­punkt blir sett på i praksis. Kursopplegget kan tilpasses etter behov og lokale forhold.