Feltkontroll av hjorteviltkjøtt kursbeskrivelse

logo for feltkontroll

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt er et en-dags teorikurs som arrangeres over hele landet.

Skogkurs har utviklet et kursopplegg godkjent av Mattilsynet for opplæring av feltkontrollører. Dette er et endags teorikurs over 8 timer som foregår innendørs – med forelesninger, erfaringsutvekslinger og diskusjoner.

Kursprisen er satt til kr 2 100,- for kurs som går på ukedager og kr 2 400,- for kurs som går i helgen eller over to kvelder. Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som er:

 • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Fagheftet Feltkontroll av hjorteviltkjøtt ( 92 sider)
 • 20 erklæringsblanketter med buntestrips
 • Samleliste for kontrollerte dyr

Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.

Krav til deltakerne

Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, og gjennomfører kurset tildeles kontrollmyndighet. Det kreves ikke skriftlig dokumentasjon på praksis, men vi baserer oss på gjensidig tillit.
Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør kan delta på kurset, men uten å bli godkjent feltkontrollør.

Kursinnhold:

 • Lovverk og administrative bestemmelser
 • Kjøttkvalitet, hva er det?
 • Hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
 • Sykdommer hos hjortevilt i Norge
 • Skader på hjortevilt
 • Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
 • Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
 • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
 • Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
 • Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt