RECO – Økonomisk kjøring og drivstofforbruk – kursbeskrivelse

Viser hogstmaskin fra innsiden, med spaker og knapper.

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et prak­tisk kurs i effektiv og økono­misk kjøring for skog­sma­skiner. Kurset er utviklet av Skogforsk i Sverige og består av en teoridag innen­dørs, og personlig oppføl­ging ute i maskinen.

Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks ca 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppføl­ging ute pr fører. Målsettingen er å gå igjennom orga­ni­se­ring av arbeidet, maskin­inn­stil­linger og kjøreteknikk.

Tema

  • Drivstofføkonomi 
  • Maskininnstillinger
  • Avvirkningsplanlegging
  • Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning
  • Kjøreteknikk
  • Kommunikasjon i laget

Målgruppe

Skogsmaskinførere, både hogst­ma­skin og lass­bærer. Avvirkningslag bør delta samlet.

Pris

Pris per deltaker: kr 8 000,-

Kursinstruktører

Ole Bertil Reistad, tlf: 481 35 051, e‑post: obr@skogkurs.no
Kjetil Røste, tlf: 919 15 353, e‑post: kjetilr@skogkurs.no

Informasjon og avtaler om kurs

Skogkurs
v/ Mikael Fønhus

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.