RECO – Økonomisk kjøring og drivstofforbruk kursbeskrivelse

Viser hogstmaskin fra innsiden, med spaker og knapper.

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i effektiv og økonomisk kjøring for skogsmaskiner. Kurset er utviklet av Skogforsk i Sverige og består av en teoridag innendørs, og personlig oppfølging ute i maskinen.

Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks ca 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr fører. Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk.

Tema

  • Drivstofføkonomi 
  • Maskininnstillinger
  • Avvirkningsplanlegging
  • Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning
  • Kjøreteknikk
  • Kommunikasjon i laget

Målgruppe

Skogsmaskinførere, både hogstmaskin og lassbærer. Avvirkningslag bør delta samlet.

Pris

Pris per deltaker: kr 7 000,- 

Kursinstruktører

Ole Bertil Reistad, tlf: 481 35 051, e‑post: obr@skogkurs.no
Kjetil Røste, tlf: 919 15 353, e‑post: kjetilr@skogkurs.no

Informasjon og avtaler om kurs

Skogkurs
v/ Mikael Fønhus

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus representerer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.