Softree – kursbeskrivelse

Softree er et GIS-basert plan­leg­gings­verktøy som mange veiplan­leg­gere benytter. 

Softree er et program som må kjøpes. Er du ny bruker som vurderer om dette er et verktøy for deg, er det mulig å få 21-dager til å prøve ut verk­tøyet gratis. Da anbe­fales et kurs i regi av Skogkurs. Da får du veiled­ning og tips til realis­tiske case.

Som de fleste digi­tale verktøy er det en bruker­terskel før man føler seg komfor­tabel med verk­tøyet. I tillegg er det nyttig å få servert gode metoder for å komme frem til et godt resultat isteden for å sitte å prøve og feile. Med dette kurset får du dess­uten mulighet til å bli med i et miljø med andre brukere av Softree i Norge. 

Kursets lengde vil variere fra 10 til 22,5 timer. 


Dette kurset tilbys både nye og eksis­te­rende brukere. Kurset vil i stor grad tilpasses kurs­del­ta­gerne og ønsker til innhold.