Hogst med motorsag – 15 timer – kursbeskrivelse

person med motorsag, kvister tømmer ute i felt.

Dokumentert sikkerhetsopplæring 15 timer fordelt på to dager. 

Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag. Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. 

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker. Sikkerhet og sikkerhetsregler. Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte. Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruk/skogbruk og ansatte innen e‑verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

  • Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag
  • Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker
  • Bruk av arbeidsbenker
  • Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport
  • Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr
  • Kapping av stammer i spenn
  • Flerbrukshensyn
  • Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold

Varighet og praktisk info

15 timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag og eget verneutstyr. Minimumsalder er 15 år (må ha fyllt 15 år innen kursstart). 56 deltakere pr kurs. Kurs gjennomføres både på yrkesdager og lørdager.