Sporløs kjøring

Klima i endring, avvirkning hele året og tunge maskiner. Hvordan skal vi planlegge og gjennomføre skogsdrifter for å unngå sporskader i et våtere klima?

Nettkurs i sporløs kjøring

Læringsmål:

  • Lære å plan­legge skogs­drifter for å unngå sporskader
  • Lære å gjen­nom­føre skogs­drifter for å unngå sporskader
  • Lære om viktige vurde­ringer å gjøre i forbin­delse med oppret­ting og slet­ting av de skadene som måtte oppstå

Målgruppe:

Driftsplanleggere, entre­pre­nører og maskin­fø­rere, men egner seg også for skog­eiere, elever, studenter og andre som ønsker mer kunn­skap om temaet.

Tid:
Ca. 2 timer

Pris:
480,- +mva.

Anbefaler kurset

Kurset er lett å navi­gere i og har en god miks av infor­ma­tive filmer og bilder med tekst. Veldig fint med oppgaver under­veis. Vannets vei etter avvir­king var for meg en lærerik del. Alt i alt et fint kurs!

Sindre Løken, hogstmaskinfører.

Foto: Carsten Pedersen, Norges Skogeierforbund.

Anbefaler kurset

Kurset er lett å navi­gere i og har en god miks av infor­ma­tive filmer og bilder med tekst. Veldig fint med oppgaver under­veis. Vannets vei etter avvir­king var for meg en lærerik del. Alt i alt et fint kurs!

Sindre Løken, hogstmaskinfører.

Foto: Carsten Pedersen, Norges Skogeierforbund.