Veiøkonomi – kursbeskrivelse

Veiøkonomi er viktig for å forstå betyd­ningen av en skog­svei og hvordan den bør driftes og vedli­ke­holdes for en god og helhetlig skogøkonomi. 

Emner

  • Terrengtransport Vs. skogsvei
  • Verdien av en skogsvei
  • Hva koster en skogsvei
  • Kalkulatorer
  • Skogfond og tilskudd
  • Skatt og mva
  • Veilag og kostnadsfordelinger

Varighet og praktisk info

Kurset går over 4 timer kan gjen­nom­føres som fysisk kurs eller digi­talt over Teams.