Foredling av hjorteviltkjøtt kursbeskrivelse

kjøttskjærere parterer viltdyr. mange posjoner ferdig partert hjortevilt.

Kurset arrangeres regionvis over 15 timer på to dager: 

 • Første dag fokuserer på etablering og drift av småskala foredlings-anlegg.
 • Andre dag tar for seg praktisk nedskjæring av hjortevilt for salg.

Forelesere første dag er viltansvarlig fra Skogkurs og veterinær fra Mattilsynet. Foreleser andre dag er instruktør fra Animalia. Kurset er åpen for alle.

Målsetting

Deltakerne skal bli godt kjent med de krav som stilles og få veiledning om etablering og drift av småskala foredlings-anlegg for hjorteviltkjøtt. Dette vil bidra til:

 • Større mengder kjøtt i ønsket sortiment for ulike lokale kjøpegrupper
 • Kortreist mat med lokal tilknytning og med en historie om opprinnelse
 • Bedre kvalitet på kjøttet og bedre omdømme for norsk mat
 • Større verdiskaping for jaktlag, grunneiere og lokale serveringsbedrifter
 • Færre brudd på regelverk bevisst eller ubevisst
 • Dyktiggjøre deltakerne i praktisk nedskjæring for salg med fokus på skjærespesifikasjoner og skjæreøkonomi.

Målgrupper

Kurset og materiellet er særlig tiltenkt personer som driver eller vurderer å starte viltkjøtt-foredling som lokale detaljister. Andre innen slakting og foredling vil også ha godt utbytte.

Pris

Kursavgiften på kr. 4 000,- inkluderer kursdokumentasjon og mat i kurstiden. Eventuell overnatting kommer i tillegg.

Sentrale emner dag en:

 • Regler for omsetning
 • Registrering av virksomheten
 • Virksomhetens ansvar
 • Krav til lokaler og utstyr
 • Krav til driften
 • Internkontroll og HACCP
 • Krav til produktene
 • Krav til merking og sporing.

Sentrale emner dag to:

 • Utstyr: Kniver egnet til skjæring av vilt, skjerpestål og valg av kjøttsag
 • Sikkerhet: Ulike typer skjærehansker og brynjer
 • Hygiene: Generelt om hygiene i en skjæreavdeling
 • Mottakskontroll av slakt: Hva er viktig ved mottak av slakt
 • Skjæring: Av forpart, mellompart og bakpart. Uttak av edle deler og diverse sorteringer og stykningsdeler.
 • Skjæreøkonomi: Registrering av inn og ut vekter for bruk i kalkyler og skjæremønster. Fordelene med skjærespesifikasjoner på produktene en produserer og selger.

Praktisk info:

For nedskjæringskurset dag to er det en fordel at deltagerne har med eget utstyr som kniver, skjerpestål, skjærehansker og slakteklær. Kan kjøpes på: bokken.no Ellers finnes det kniver for utlån og engangsklær.


Ønsker du mer informasjon eller et kurs i foredling av hjorteviltkjøtt – ta kontakt med oss!