Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater – kursbeskrivelse

Maskinfører og fagbrev

Har du 5 års praksis i faget kan du gå opp til fagprøve som prak­siskan­didat. Før fagprøven må du bestå en teori­ek­samen. Dette kurset gir faglig påfyll og gjør det enklere å bestå eksamenen.

Opplegg

Tidligere har kurset vært samlings­ba­sert. Nå er kurset tilpasset korona­krisen og gjen­nom­føres med nett­ba­sert under­vis­ning for å unngå smitte­faren. Deltakerne sitter hjemme eller på arbeids­plassen og deltar på platt­formen «Zoom» som man blir invi­tert inn til.

Studieplan

Opplegget forgår over 10 kvelder á 3 timer.

Opplæringen foregår som en kombi­na­sjon av film­vis­ning, fore­les­ning og disku­sjoner mellom delta­kerne. En kveld blir avsatt til å løse gamle eksamensoppgaver.