Skogsveibygging – kursbeskrivelse

Dette er et kurs som gir deg en meget god forståelse i hva som kreves, hvilke hensyn som må tas og hvordan en vei blir til. 

Målgrupper

Kurset har primært fire målgrupper som har gjensidig nytte av innholdet, andre med særskilt interesse er selvfølgelig velkomne:

 1. Skogeieren 
  En skogsvei er ofte en stor investering på eiendommen og da er det greit å ha kunnskaper om hvordan en vei skal bygges. Spesielt gjelder dette for en skogeier som har ønske om å bygge veien selv. Da må kunnskapene være på plass for at resultatet skal bli bra.
 2. Entreprenøren 
  Mange entreprenører kommer borti oppdrag med å bygge, ombygge eller vedlikeholde skogsveier. Ofte er ikke oppdragstyngden stor nok til å rekke å bli god i faget.
 3. Skogbrukssjefen
  En skogbrukssjef skal se til at veien er bygd tilstrekkelig og må kunne vurdere utførelse og kvalitet på det som er gjort.
 4. Skogbruksledere, pådrivere og andre med formidlende roller
  Denne faggruppen bør kunnet skogfaget godt. Skogsveier er noe av det mest fundamentale for å få et rasjonelt og økonomisk skogbruk. At denne målgruppen skal komme med veiledning og råd rundt skogsveier og evne å se langsiktig behov er å forvente. 

Kursinnhold

Skogkurs har i samarbeid med Landbruksdirektoratet satt i sammen et kurs der vi går igjennom rammebetingelser og krav. Kurset vil gjennom teori og befaringer gå igjennom følgende temaer:

 • Lover og regler, retningslinjer fra det offentlige
 • Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse
 • Byggeplan, byggeledelse og veiplanlegging hvordan forholde seg til utleverte papirer
 • Nybygging/ombygging/punktutbedringer og veivedlikehold
 • Byggematerialer og byggemetoder
  • Geologi
  • Sprenging, pigging og knusing
  • Geonett, fiberduk, kjemisk stabilisering, kavllegging m.m. 
  • Vannhåndtering
  • Naturfare
 • Ansvar og sikkerhet
  • Hvem skal man forholde seg til?
  • Underveis- og sluttkontroll
 • Rundstikkningsmetoden 
 • Skoglige forutsetninger og veien
  • Tilstand på det eksisterende veinettet
  • Organisering
  • Bruk og vedlikehold
  • Økonomi
  • Anbud/tilbud og kontrakter

Varighet og praktisk info:

Kurset består av to deler. 

 1. Teoridel: 1012 timer
 2. Feltdag: 56 timer 

For gjennomgang av alle emnene med befaring kreves melleom 1518 timer. Dette avhenger noe av om teorien gjennomføres fysisk eller som nettkurs, og litt etter reiseavstand på feltdagen. Ved ønske om et kortere eller lengere kurs avtales emner og evt. en kortere befaring. 

Påmelding

Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.