Nyansatt Regnskaps- og kurskonsulent

Fredrik Haug (37) er ansatt som ny regn­skaps- og kurs­kon­su­lent hos Skogkurs og begynner i stil­lingen 1. oktober.

Han kommer fra stil­lingen som senior regn­skaps­råd­giver hos Aider AS. Fredrik har en allsidig bakgrunn der han blant annet har vært daglig leder i egen bedrift, vært admi­ni­stra­tivt ansatt i et trans­port­firma samtidig som han også har erfa­ring som maskin­fører. Tidligere har han utdan­nelse innen meka­niske fag.

Publisert
Kategorisert som Nyheter