Ansatte i Skogkurs

  Instruktører

  • Agder

  • Skogkurs Instruktør

   Kjell Arne Rosseland

   918 35 575

   kjellar@skogkurs.no

   Evje

   Instruktørautorisasjoner

   Fagdag: Gullgruve på rot
   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Integrert plantevern i skog
   Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)

  • Skogkurs Instruktør

   Jannicke Modell Røhmen

   993 17 145

   jannickem@skogkurs.no

   Risdal

   Instruktørautorisasjoner

   Fagdag: Gullgruve på rot
   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Skogbruksplan (etter avtale)
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Kulturlandskapet


   Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
   GPS-jakt

  • Skogkurs Instruktør

   Trond Saga

   991 56 023

   tronds@skogkurs.no

   Vegårshei

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Bruk av skogbruksplan

  • Akershus

  • Skogkurs Instruktør

   Sjur Jacobsen

   913 37 580

   sjurj@skogkurs.no

   Skui

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning

  • Skogkurs Instruktør

   Håvard Midtskogen

   950 40 438

   havardm@skogkurs.no

   Frogner

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Bruk av skogbruksplan
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Lauvskog
   Tynning
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
   Kulturlandskapet
   Vedproduksjon
   Biovarme

  • Buskerud

  • Skogkurs Instruktør

   Åsmund Grønning

   971 37 181

   asmundg@skogkurs.no

   Nesbyen

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Bruk av skogbruksplan
   Skogfond
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
   Kulturlandskapet
   Lære med skogen valgfag

  • Maskininstruktør

   Kjetil Røste

   91 91 53 53

   kjetilr@skogkurs.no

   Hallingby

   Instruktørautorisasjoner

   Virkesverdi
   RECO

  • Skogkurs Instruktør

   Dag Utklev

   908 68 790

   dagu@skogkurs.no

   Nore

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
   Skogsdrift med slepebane
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Vedproduksjon

  • Innlandet

  • Skogkurs instruktør

   Bente Rønningen

   97671837

   benter@skogkurs.no

   Gjøvik

   Instruktørautorisasjoner

   Ettersøk
   Jaktledelse

  • Skogkurs Instruktør

   Stein Ivan Elvelund

   950 22 475

   ivane@skogkurs.no

   Brumunddal

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Integrert plantevern i skog

  • Skogkurs Instruktør

   Hans Fjerdrumsmoen

   951 02 409

   hansf@skogkurs.no

   Østre Gausdal

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Lære med skogen - valgfag skogbruk
   Vedproduksjon
   Kulturlandskapet

  • Skogkurs Instruktør

   Tore Jevnaker

   957 86 902

   torej@skogkurs.no

   Rendalen

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Norsk PEFC Skogstandard
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Bruk av skogbruksplan
   Skogfond

  • Skogkurs Instruktør

   Yngve Lommerud

   900 21 875

   yngvel@skogkurs.no

   Arneberg

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning

  • Skogkurs Instruktør

   Per Thore Midtskogen

   909 79 304

   pertm@skogkurs.no

   Tynset

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
   Skogsdrift med landbrukstraktor med kran og tømmerhenger
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Lære med skogen - valgfag skogbruk
   Kulturlandskapet

  • Maskininstruktør

   Ole Bertil Reistad

   481 35 051

   obr@skogkurs.no

   Lillehammer

   Instruktørautorisasjoner

   RECO - Effektiv kjøring med skogsmaskin
   Dokumentert sikkerhetsopplæring skogsmaskin

   Ole Bertil gjennomfører kurs over hele landet.

  • Skogkurs Instruktør

   Bjørnar Sørbøen

   977 08 990

   bjornars@skogkurs.no

   Bagn

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Bruk av skogbruksplan
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogstteknikk
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning

  • Møre og Romsdal

  • Skogkurs Instruktør

   Ingebrigt Landsem

   902 31 679

   ingebrigtl@skogkurs.no

   Rindal

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Bruk av skogbruksplan
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Lære med skogen - valgfag skogbruk
   Kulturlandskapet

  • Skogkurs Instruktør

   Jostein Dalen

   971 29 785

   josteind@skogkurs.no

   Liabygda

   Instruktørautorisasjoner

   Fagdag: Gullgruve på rot
   Innføring i skogbruk
   Bruk av skogbruksplan
   Skogfond
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Vedproduksjon
   Kulturlandskapet

   Integrert plantevern i skog

  • Nordland

  • Skogkurs Instruktør

   Ole-Bendik Bendigtsen

   468 91 542

   oleb@skogkurs.no

   Røkland

   Instruktørautorisasjoner

   Fagdag: Gullgruve på rot
   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Bruk av skogbruksplan
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Kulturlandskapet

  • Maskininstruktør

   Ben Roger Dyrhaug

   458 93 028

   benrd@skogkurs.no

   Mosjøen

   Instruktørautorisasjoner

   Dokumentert sikkerhetsopplæring skogsmaskin

  • Skogkurs Instruktør

   Stian Valrygg

   926 14 670

   valryg@online.no

   Trofors

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Bruk av skogbruksplan
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Skogsdrift med landbrukstr. ( etter avt)
   Skogsdrift med slepebane (etter avt.)
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Kulturlandskapet

  • Østfold

  • Skogkurs instruktør

   Pål Sindre Svae

   90550982

   pals@skogkurs.no

   Instruktørautorisasjoner

   Feltkontroll
   Jaktledelse
   Villsvin

  • Skogkurs Instruktør

   Hans Ole Arnesen

   906 35 393

   hansa@skogkurs.no

   Sarpsborg

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Bruk av skogbruksplan
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Juletreproduksjon
   Integrert plantevern i skog
   Norsk PEFC Skogstandard
   GPS-jakt

  • Skogkurs Instruktør

   Kåre Ødemark

   905 15 374

   kareo@skogkurs.no

   Skiptvet

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Hogstteknikk med ergonomi
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Virkesutnytting
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen

  • Rogaland

  • Skogkurs Instruktør

   Per Helle

   994 17 633

   perh@skogkurs.no

   Nedstrand

   Instruktørautorisasjoner

   Skogfond
   Fagdag: Gullgruve på rot
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
   Skogsdrift med slepebane
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Vedproduksjon
   Juletreproduksjon
   Biovarme
   Kulturlandskapet

   Per gjennomfører kurs både i Rogaland og sør i Sunnhordland

  • Skogkurs Instruktør

   Eivind Lien

   97151416

   eivindl@skogkurs.no

   Ølen

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  • Skogkurs Instruktør

   Tårn Sigve Schmidt

   916 24 802

   tarns@skogkurs.no

   Årdal i Ryfylke

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Skogsdrift med slepebane
   Taubaner - tungt utstyr
   Skogsdrift med landbrukstraktor etter avt.
   Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger etter avt.

  • Telemark

  • Skogkurs Instruktør

   Peder Aarø

   907 61 576

   pedera@skogkurs.no

   http://skagerak-trepleie.no

   Kragerø

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
   Juletreproduksjon
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  • Skogkurs Instruktør

   Tarjei Gjelstad

   952 41 315

   tarjeig@skogkurs.no

   Morgedal

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Resurser og forvaltning
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Hogstteknikk med ergonomi
   Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
   Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
   Skogsdrift med slepebane
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
   Kulturlandskapet
   Biovarme
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)
   Lære med skogen - valgfag skogbruk
   Biovarme
   Kulturlandskapet

  • Skogkurs Instruktør

   Henrik Kjeldsen

   900 22 292

   henrikk@skogkurs.no

   Ulefoss

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring om skogbruk
   Skogfond
   Norsk PEFC Skogstandard
   Ungskogpleie (etter avtale)
   Tynning
   Stell og vedlikehold av motorsag (etter avtale)
   Hogst (etter avtale)
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

  • Troms og Finnmark

  • Fylket dekkes med instruktører fra Nordland

  • Trøndelag

  • Skogkurs instruktør

   Andreas Helbæk jr.

   45443781

   andreash@skogkurs.no

   Instruktørautorisasjoner

   Feltkontroll
   Jaktledelse

  • Skogkurs Instruktør

   Vidar Ingstadbjørg

   995 84 096

   vidarf@skogkurs.no

   Meråker

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Bruk av skogbruksplan
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Kulturlandskapet
   Vedproduksjon

  • Skogkurs Instruktør

   Cato Haarberg

   971 88 025

   catoh@skogkurs.no

   Rissa

   Instruktørautorisasjoner

   Bruk av skogbruksplan
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Lære med skogen - valgfag skogbruk
   Kulturlandskapet
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  • Skogkurs Instruktør

   Ingebrigt Landsem

   902 31 679

   ingebrigtl@skogkurs.no

   Rindal

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Bruk av skogbruksplan
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Lære med skogen - valgfag skogbruk
   Kulturlandskapet

  • Skogkurs Instruktør

   Morten Lien

   415 77 017

   mortenl@skogkurs.no

   Støren

   Instruktørautorisasjoner

   Fagdag: Gullgruve på rot
   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Bruk av skogbruksplan
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning

  • Skogkurs Instruktør

   Bjørn Arve Øvereng

   950 97 408

   bao@skogkurs.no

   Skage i Namdalen

   Instruktørautorisasjoner

   Fagdag: Gullgruve på rot
   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Bruk av skogbruksplan
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Hogstteknikk med ergonomi
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Skogsdrift med slepebane
   Taubaner - tungt utstyr
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Vedproduksjon
   Biovarme
   Kulturlandskapet
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

   Integrert plantevern i skog
   Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  • Vestfold

  • Skogkurs Instruktør

   Peder Aarø

   907 61 576

   pedera@skogkurs.no

   http://skagerak-trepleie.no

   Kragerø

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
   Juletreproduksjon
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  • Skogkurs Instruktør

   Tarjei Gjelstad

   952 41 315

   tarjeig@skogkurs.no

   Morgedal

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Resurser og forvaltning
   Norsk PEFC Skogstandard
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Hogstteknikk med ergonomi
   Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
   Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
   Skogsdrift med slepebane
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
   Kulturlandskapet
   Biovarme
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)
   Lære med skogen - valgfag skogbruk
   Biovarme
   Kulturlandskapet

  • Skogkurs Instruktør

   Henrik Kjeldsen

   900 22 292

   henrikk@skogkurs.no

   Ulefoss

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring om skogbruk
   Skogfond
   Norsk PEFC Skogstandard
   Ungskogpleie (etter avtale)
   Tynning
   Stell og vedlikehold av motorsag (etter avtale)
   Hogst (etter avtale)
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

  • Vestland

  • Skogkurs instruktør

   Audun Lund Eik

   415 46 735

   audune@skogkurs.no

   Tysnes

   Instruktørautorisasjoner

   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Foryngelse
   Ungskogpleie

  • Skogkurs Instruktør

   Arnt Laukeland

   991 63 200

   arntl@skogkurs.no

   Førde

   Instruktørautorisasjoner

   Innføring i skogbruk
   Skogfond
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Virkesutnytting
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Skogsdrift med landbrukstraktor
   Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Lauvskog
   Stammekvisting
   Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
   Kulturlandskapet
   Vedproduksjon
   Biovarme
   Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  • Skogkurs Instruktør

   Rolf Erling Loe

   976 15 835

   rolfl@skogkurs.no

   Skulestadmo

   Instruktørautorisasjoner

   Norsk PEFC Skogstandard
   Fagdag: Gullgruve på rot
   Skogfond
   Stell og vedlikehold av motorsag
   Hogst
   Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
   Foryngelse
   Ungskogpleie
   Tynning

   Integrert plantevern i skog