Skilting av landbruksveier – ny Skogkurs info

Skilting på landbruksveibru _ zoom

Skogkurs info tar opp avgrensede temaer på to sider i pdf-format – denne gangen er det Skilting av landbruksveier som er tema.

Info-arket tar opp følgende:

  • Grunnleggende bestem­melser
  • Privatrettslig skil­ting
  • Plassering av perm­a­nente skilt
  • Midlertidig skil­ting