Vil du bli med på laget og gjøre Skogkurs mer synlig?

Vi søker deg som er engasjert og erfaren innen kommunikasjonsarbeid på relevante flater. Skogkurs holder nå til på Biri, Gjøvik – men fra august 2022 flytter vi inn i nye og framtidsrettede lokaler i Mjøskanten, Brumunddal.

Skogkurs søker kommu­ni­ka­sjons­råd­giver – du vil jobbe med å:

  • Publisere og annon­sere på sosiale medier i tett samar­beid med daglig leder og øvrige ansatte
  • Ha hoved­an­svar for publi­se­ring av nyheter på nett­siden skogkurs.no
  • Lage og sende ut nyhetsbrev
  • Bistå instruk­tører med markedsføring
  • Ha ansvaret for mediarelasjoner
  • Gjennomføre effekt­må­ling og evaluering

Søknadsfrist er 15. mai.

Publisert
Kategorisert som Nyheter