Ettersøk hjortevilt og villsvin 2022

2–3, juni arranger Skogkurs seminar om ettersøk av hjorte­vilt og vill­svin på Honne kurs og konfe­ranse­senter på Biri.

Seminaret vil ha hoved­vekt på ettersøk i offentlig regi, med aktu­elle temaer som:

  • Endringer av Mattilsynets godkjen­ning av hjorteviltkjøtt. 
  • Oppgaver og funk­sjon hos poli­tiets operasjonssentral.
  • Kommunenes utford­ringer, ulike rutiner og mang­lende rapportering.
  • Fylkeskommunens forvent­ninger til kommunene. 
  • Ettersøk av rådyr, hjort og elg.
  • Praktisk fall­vilt­ar­beid.
  • Utfordringer under jaktettersøk.
  • NKK og ettersøkshunden.
  • Kommunenes utford­ringer med vill­svin i Norge.
  • Erfaringer med ettersøk av villsvin
Publisert
Kategorisert som Nyheter